31
jan 17

Manželstvo pre nás znamená mať svojho najlepšieho priateľa vždy nablízku - niečo ako partnera na tandemovom bicykli, s ktorým SPOLU zdolávame náročné stúpania a užívame si aj jazdu nadol.

Keď jeden nevládze, zaberie ten druhý, pretože spolu sa vieme dostať na miesta, kam sa to nemôže podariť iba jednému. Hoci nechceme, predsa zraňujeme jeden druhého, a preto sa nezaobídeme bez vzájomného odpúšťania a zmierenia. Niekedy sa potrebujeme vystrojiť poriadnou dávkou trpezlivosti pri hľadaní spoločnej cesty. Odmenou nám je však radosť zo vzájomnej blízkosti, keď sa cítime prijatí a milovaní.

Renáta a Vlado Sochorovci, manželmi 25 rokov

 

Po siedmich rokoch v manželstve sme sa osamostatnili od rodičov, čo výrazne ovplyvnilo naše manželstvo. Sme oveľa viac vyrovnaní a užívame si jeden druhého bez obmedzení. Naše zasnúbenie a cesta počas chodenia bola veľmi kostrbatá, preto sme teraz zvlášť vďační Bohu, že všetky naše modlitby boli vyslyšané.
Naše hodnoty: požehnanie detí, vernosť, sloboda, úprimnosť, láska a nekonečné spoznávanie našich skutkov lásky (stále sa učíme). Ani po 7 rokoch by sme si nepriali iného manžela/manželku. Veľmi sa ľúbime a sme z toho šťastní.

Paľo a Katka Semanovci, Prešov, 7 rokov v manželstve

 

Spolu na ceste „v dobrom aj v zlom“?

Spomíname si, ako sme sa tešili, že na tú cestu vyrazíme spolu. Po rokoch ale  uvažujeme, aká tá cesta bola. Akú majú príchuť slová kazateľa pri sobáši „v dobrom aj v zlom“. Ako znejú, ak do života príde čas, keď veci nemáme pod kontrolou, prežívame bolesť zo straty, nepokoj, nenaplnenie svojich predstav a túžob, zlyhania v práci a v osobnom živote. Myslel to ten kazateľ vážne, keď povedal: choďte spolu po ceste v dobrom aj v zlom? Nie je to len nejaké klišé? Mám pocit, že v tej chvíli som tie slová nepočul. V hlave sme mali jeden druhého a život mal byť dokonalý. Pred nami bola široká diaľnica do života... Ideme tou cestou  už 18 rokov a bola  občas krásna, ale občas  kľukatá, hrboľatá a možno sa aj niekedy strácala. V každom prípade cestujeme spolu, ale čím viac si uvedomujeme náročnosť cestovania, tým viac si rozumieme a uvedomujeme, že jediná možnosť, ako sa na ceste nestratiť, je mať dobrého vodcu a byť stále spolu. Toho vodcu sme pozvali do nášho vzťahu ešte na začiatku a dnes sme presvedčení, že bez neho by sme sa na tej ceste stratili. On je autor manželstva a jedine vďaka nemu dokážeme vidieť cestu, aj keď tam nie je. Sme spolu a prajeme si, aby to tak navždy ostalo. Veríme v hodnoty, ktoré manželstvo a rodina ponúka, ale uvedomujeme si aj, aké veľmi ťažké je udržať smer, nestratiť sa a dôjsť do cieľa. A čo nás na tej ceste v cieli  čaká? My máme radi hory a tie krásne výhľady, ktoré sa ukážu len ak vyjdete hore. Nevieme, čo nás čaká v cieli tejto cesty, ale možno to bude krásny výhľad, výhľad do budúcnosti, výhľad na ďalšie generácie, ktoré budú cestovať rovnakým smerom a s rovnakými hodnotami...:-)

 V dobrom a zlom, ale stále spolu na ceste... Ľudo a Adrika z Trenčína .... 18 rokov spolu...

Máme radi Johna C. Maxwella: „Všetky kľúčové hodnoty pre náš život ležia tam hore na kopci. Cesta tam hore, je cesta do kopca. Ísť do kopca je namáhavé a občas nemožné. Povedal niekto, že to  bude  jednoduché? Jednoduché je len ísť  smerom dole. Smerom dole ale idú len naše zvyky a zlozvyky...“