31
jan 17

Cesta pre jedného široká, pre troch priúzka

Jeden muž, jedna žena a záväzne vyslovené ÁNO

Koľko privilégií...

Kráčať ruka v ruke v ústrety spoločnému zajtrajšku

Spoločnými silami odpratať lavínu problémov, ktorá sa znenazdajky zosype

Striedavo opravovať trhliny na ceste

V oblakoch na oblohe odhaľovať svoju fantáziu a tvorivosť

Bez obáv z havárie odkrývať tajné zákutia svojho vnútra

Pozorovať, ako kvapky odpustenia chladia rozpálený asfalt hnevu a sebeckosti

Podopierať sa pri zranení a prispôsobiť krok

Tancovať v osviežujúcej rose spoločného smiechu

Hľadať ligotavé spomienky vystupujúce zo šedej minulosti

Čakať na východ slnka po búrke

Stáť na krajnici a povzbudzovať svojho partnera pri behu cez prekážky

Za horúcich dní nepodľahnúť fatamorgáne, že iná cesta je jednoduchšia a lepšia

Vytrvalo dávať svoje srdce na dlaň každý deň

Veriť, že spoločná cesta môže byť naplnená až do konca dní...

 

 Majka Záhumenská