06
jan 16
Poslanie a ciele NTM:
 
Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – stále obľúbenejšieho sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. 
 
Cieľom NTM je propagovať a podporiť  manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka.
 
NTM vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať.
 
NTM je zastrešujúcou kampaňou pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Stáva sa tak platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele.
NTM nie je politicky ani nábožensky zameraná iniciatíva, pričom je však otvorená spolupráci aj s politickými a náboženskými zoskupeniami zameranými na podporu manželstva.
 
Jedným z cieľov NTM je tiež motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz za rok podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň.
 
Zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard Kane hovorí, že je to „dobrá príležitosť pre dobrých ľudí, aby robili dobré veci“. Chceme dať manželom príležitosť oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje manželstvo, jednoducho ich povzbudiť k tomu, aby na svojom manželstve pracovali.
 
Ak je manželstvo zručnosťou, tak sa staňme zručnými! 
 
História NTM:
Národný týždeň manželstva  sa  na Slovensku uskutočnil po prvý krát v roku 2011. Celosvetová kampaň The Marriage Week (www.marriage-weekinternational.com), ktorej je NTM súčasťou, pritom prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vtedajším premiérom Johnom Majorom a jeho manželkou Normou. O rok neskôr otvárali podujatie vo svojom úrade nový predseda vlády Tony Blair a jeho manželka Cherie. V nasledujúcich rokoch  sa kampaň rozšírila za hranice Anglicka a dnes je do nej zapojených viac ako 20 krajín sveta.
 
 
     zakladateľ kampane Richard Kane
 
NTM na Slovensku:
 
2010 – stretnutie zástupcov rôznych organizácií zameraných na podporu manželstva so zakladateľom tejto iniciatívy Richardom Kane-om na Slovensku.
 
2011 – Prvý ročník kampane s heslom „Na všetko dvaja“,  pod záštitou vtedajšej prvej dámy pani Silvie Gašparovičovej.
 
2012 – Do kampane s heslom „V dobrom i zlom“ sa zapojilo okolo desaťtisíc ľudí, len na internetovej stránke NTM bolo zaregistrovaných viac ako 100 rôznych podujatí.
 
2013 – Heslom kampane sa stalo „Vernosť nie je slabosť“ a najmä vďaka návšteve Richarda Kane-a, ktorý hovoril pre viaceré médiá, sa rozšírilo mediálne pokrytie kampane.
 
2014 – „Manželstvo – viac ako papier“ – okrem stoviek podujatí po celom Slovensku sa uskutočnil aj benefičný koncert v Bratislave, ktorý partnersky zabezpečovala spoločnosť SPP a ktorého sa zúčastnili viacerí politici.
 
2015 – Piaty ročník kampane s heslom: „On a ona – jednota v rozdielnosti“  priniesol množstvo kreatívnych podujatí zorganizovaných samosprávami  – počnúc od malých dediniek až po veľké mestá. V médiách sa o NTM hovorilo ako  o samozrejmej udalosti toho obdobia.
 
2016 - tvárou tohto ročníka s témou ,,Recept na dobré manželstvo" sa stali manželia Králikovci,
ktorí sa receptami živia odvtedy, čo sa Miška stala slovenskou ,,masterchef". A o recepty na dobré manželstvo nebola núdza - ani vo virtuálnom priestore ani na miestnych podujatiach.
 
(c) ntm.sk