18
dec 11

Využite značku Národného týždňa manželstva – staňte sa naším PARTNEROM!

 

Národný týždeň manželstva – Marriage Week
je medzinárodne rešpektovaná kampaň, ktorej značku využívajú mnohé obchodné spoločnosti, cirkvi, komunity, podnikatelia, pretože zapojenie sa do NTM a jeho podpora patrí k pozitívnemu obrazu subjektu.

Staňte sa preto naším partnerom aj VY!
Ponúknite Váš priestor, podporte NTM finančne, staňte sa jedným zo zastrešovateľov kampane, podporte NTM mediálne.

K dispozícii máte logo, baner a tlačoviny na stiahnutie na našej stránke.

Veríme, že naša vzájomná spolupráca bude obojstranne úspešná a motivujúca pre spoločnosť, ktorej sme súčasťou.

Kontaktujte nás!

Tu je zoznam našich doterajších partnerov.

Partneri:

Mediálni partneri:

 

Národný týždeň manželstva (NTM)
Občianske združenie (podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združení občanov )

Podmienky pre uzatvorenie partnerstva pre NTM:

Článok I. - Partner NTM

Partnerom NTM sa môže stať organizácia alebo fyzická osoba, ktorá sa stotožňuje s hodnotami manželstva ako zväzku muža a ženy, a splní podmienky uvedené v tomto dokumente.

Článok II. Podmienky partnerstva

1. Práva a povinnosť Partnera NTM:

Partner má právo šíriť  a podporovať myšlienky NTM podľa svojich možností a schopností.

Ak je to v jeho možnostiach môže sa pridať k akciám v rámci NTM a takto podporiť miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska.

Má právo umiestniť logo (odkaz) NTM na svoju webovú stránku.

Partner NTM sa zaväzuje zaplatiť jednorazový príspevok (dar) vo výške 100 €
na č. účtu: SK74 8330 0000 0027 0036 4592 (Fio banka). Tieto prostriedky budú použité na výdavky spojené s propagáciou a organizovaním podporných aktivít NTM v rámci Slovenska.

 

2. Práva a povinnosť NTM

NTM má právo uvádzať Partnera NTM ako subjekt, ktorý sa stotožňuje s hodnotami NTM.

NTM má právo propagovať Partnera NTM na svojich materiáloch, pri organizovaní miestnych aktivít, spoločenských akciách... a pod. v rámci NTM.

NTM má povinnosť umiestniť Partnera (logo,názov alebo meno) na svojej webovej stránke.

Národný týždeň manželstva – Slovenská republika