14
feb 17
 
Gelnica:
 
V Národnom týždni manželstva bude v Kostole Nanebovzatia P. Marie v Gelnici
 
Adorácia za Manželstva a rodiny
 
vo štvrtok 16.2.2017 od 17.45 hod.
 
na Tému Manželstvo - aký ma plán s nami Boh...
 
 
a
 
 
sobota 18.2.2017 od 9.00 - 15.00 hod.
 
Turistický výstup bielej krajiny na Gloriet /Gelnica/
 
s výhľadom Vízia a realita manželstva
 
Zraz 9.00 pred ZŠ.
 
kontakt: